12345678910111213141516171819202122232425262728
1 Nesúďte, aby ste neboli súdení! 2 Lebo akým súdom súdite, takým budete súdení, a akou mierou meriate, takou vám bude odmerané. 3 Ako to, že vidíš smietku v oku svojho brata, a brvno vo svojom oku si nevšímaš? 4 Alebo ako môžeš povedať svojmu bratovi: Dovoľ, aby som ti vybral smietku z oka, a hľa, v tvojom oku je brvno? 5 Pokrytec, najprv vyber brvno zo svojho oka a potom budeš vidieť jasne, aby si mohol vybrať smietku z oka svojho brata. 6 Nedávajte psom, čo je sväté, ani nehádžte svoje perly pred svine, aby ich nohami nepošliapali, neobrátili sa a neroztrhali vás. 7 Proste a bude vám dané, hľadajte a nájdete, klopte a bude vám otvorené. 8 Lebo každý, kto prosí, dostáva, kto hľadá, nachádza, a tomu, kto klope, bude otvorené. 9 Alebo kto z vás je taký človek, že by dal svojmu synovi kameň, keď ho poprosí o chlieb? 10 A keď poprosí o rybu, dá mu snáď hada? 11 Ak teda vy, hoci ste zlí, viete dávať svojim deťom dobré dary, o čo skôr váš Otec, ktorý je v nebesiach, dá dobré veci tým, ktorí ho prosia?! 12 A tak všetko, čo chcete, aby ľudia robili vám, robte aj vy im, lebo toto je Zákon aj Proroci. 13 Vojdite úzkou bránou, lebo priestranná je brána a široká cesta, ktorá vedie do záhuby, a mnoho je tých, ktorí ňou vchádzajú. 14 Lebo tesná je brána a úzka cesta, ktorá vedie do života, a málo je tých, ktorí ju nachádzajú. 15 Dajte si pozor na falošných prorokov, ktorí k vám prichádzajú v ovčom odeve, no vo vnútri sú to draví vlci. 16 Podľa ovocia ich spoznáte. Oberá sa snáď z tŕnia hrozno alebo z bodľačia figy? 17 Tak každý dobrý strom rodí dobré ovocie, a zlý strom rodí zlé ovocie. 18 Dobrý strom nemôže rodiť zlé ovocie, ani zlý strom dobré ovocie. 19 Každý strom, ktorý nerodí dobré ovocie, vytnú a hodia do ohňa. 20 Preto ich spoznáte podľa ovocia. 21 Nie každý, kto mi hovorí: Pane, Pane!, vojde do kráľovstva Nebies, ale ten, kto koná vôľu môjho Otca, ktorý je v nebesiach. 22 Mnohí mi povedia v ten deň: Pane, Pane, neprorokovali sme v tvojom mene? Nevyháňali sme v tvojom mene démonov? A neurobili sme v tvojom mene mnoho zázrakov? 23 A vtedy im vyhlásim: Nikdy som vás nepoznal! Choďte odo mňa, páchatelia bezzákonnosti! 24 Každého teda, kto počúva tieto moje slová a koná ich, prirovnám k rozumnému mužovi, ktorý si postavil dom na skale. 25 Spustil sa lejak, prihnali sa rieky, zaduli vetry a narazili na ten dom; no nezrútil sa, lebo mal základy na skale. 26 A každého, kto počúva tieto moje slová a nekoná ich, možno prirovnať k bláznivému mužovi, ktorý si postavil dom na piesku. 27 Spustil sa lejak, prihnali sa rieky, zaduli vetry a udreli na ten dom; a zrútil sa a jeho pád bol veľký. 28 A stalo sa, keď Ježiš dokončil túto reč, že davy žasli nad jeho učením, 29 lebo ich vyučoval ako ten, kto má autoritu, a nie ako znalci Zákona.