12345678910111213141516171819202122232425262728
1 Dajte si pozor, aby ste nedávali almužnu pred ľuďmi preto, aby ste upútali ich pozornosť, lebo inak nemáte odmenu u svojho Otca, ktorý je v nebesiach. 2 Keď teda dávaš almužnu, nevytrubuj pred sebou, ako to robia pokrytci v synagógach a na uliciach, aby ich ľudia oslavovali. Veru, hovorím vám: majú svoju odmenu. 3 Keď však ty dávaš almužnu, nech nevie tvoja ľavica, čo robí tvoja pravica, 4 aby tvoja almužna zostala v skrytosti. A tvoj Otec, ktorý vidí, čo je v skrytosti, sám ti odplatí zjavne. 5 Keď sa modlíš, nebuď ako tí pokrytci, lebo tí sa radi modlia stojac v synagógach alebo na rohoch ulíc, aby sa ukazovali ľuďom. Veru, hovorím vám: majú svoju odmenu. 6 Ale keď sa ty modlíš, vojdi do svojej izby, zatvor dvere a modli sa k svojmu Otcovi, ktorý je v skrytosti. A tvoj Otec, ktorý vidí, čo je v skrytosti, ti odplatí zjavne. 7 Keď sa modlíte, neopakujte slová naprázdno ako pohania14, ktorí si myslia, že budú vypočutí pre svoju mnohovravnosť. 8 Nebuďte teda ako oni, lebo váš Otec vie, čo potrebujete, skôr než ho prosíte. 9 Vy sa teda modlite takto: Otče náš, ktorý si v nebesiach, nech sa posvätí tvoje meno, 10 nech príde tvoje kráľovstvo, nech sa stane tvoja vôľa ako v nebi, tak aj na zemi. 11 Daj nám dnes náš každodenný chlieb 12 a odpusť nám naše viny15, ako aj my odpúšťame tým, ktorí sa previnili voči nám16. 13 A nevoveď nás do pokušenia17, ale vysloboď nás od zlého18. Lebo tvoje je kráľovstvo aj moc aj sláva naveky. Amen.14 Lebo ak odpustíte ľuďom ich priestupky19, aj vám odpustí váš nebeský Otec; 15 ak však neodpustíte ľuďom ich priestupky, ani váš Otec neodpustí vaše priestupky. 16 A keď sa postíte, nebuďte zachmúrení ako pokrytci, lebo sa tvária zničene20, aby sa ukazovali ľuďom, že sa postia. Veru, hovorím vám: majú svoju odmenu. 17 Ale ty, keď sa postíš, pomaž si hlavu olejom a umy si tvár, 18 aby nebolo ľuďom zjavné, že sa postíš, ale tvojmu Otcovi, ktorý je v skrytosti. A tvoj Otec, ktorý vidí, čo je v skrytosti, ti odplatí zjavne. 19 Nezhromažďujte si poklady na zemi, kde ich ničia mole a hrdza a kde sa zlodeji vlamujú a kradnú, 20 ale zhromažďujte si poklady v nebi, kde ich neničia ani mole, ani hrdza a kde sa zlodeji nevlamujú ani nekradnú. 21 Lebo kde je váš poklad, tam bude aj vaše srdce. 22 Lampou tela je oko. Ak je teda tvoje oko zdravé21, celé tvoje telo bude plné svetla. 23 Ak je však tvoje oko choré22, celé tvoje telo bude temné. Ak teda svetlo, ktoré je v tebe, je tmou, aká veľká bude potom tá tma? 24 Nikto nemôže slúžiť dvom pánom, lebo buď bude jedného nenávidieť a druhého milovať, alebo bude oddaný jednému a druhým bude pohŕdať. Nemôžete slúžiť Bohu aj mamone23. 25 Preto vám hovorím: Nerobte si starosti o svoj život24, čo budete jesť a čo budete piť, ani o svoje telo, čo si oblečiete. Nie je život viac ako jedlo a telo viac ako odev? 26 Pozrite sa na nebeské vtáky: nesejú ani nežnú, ani si nezhromažďujú úrodu do sýpok, a váš nebeský Otec ich živí. Nie ste vy oveľa cennejší ako ony? 27 Kto z vás môže starosťami pridať k výške svojej postavy25 jediný lakeť? 28 A prečo si robíte starosti o odev? Pozrite na poľné ľalie, ako rastú: nepracujú ani nepradú. 29 Hovorím vám, že ani Šalamún v celej svojej sláve nebol tak oblečený ako jedna z nich. 30 Ak Boh takto oblieka poľnú trávu, ktorá dnes je a zajtra bude hodená do pece, neoblečie tým skôr vás, maloverní? 31 Nebuďte teda ustarostení a nehovorte: Čo budeme jesť? alebo: Čo budeme piť? alebo: Čo si oblečieme? 32 Lebo za tým všetkým sa ženú pohania26. Váš nebeský Otec predsa vie, že všetko toto potrebujete. 33 Hľadajte najprv Božie kráľovstvo a jeho spravodlivosť a toto všetko vám bude pridané. 34 Nerobte si teda starosti o zajtrajšok, lebo zajtrajšok bude mať svoje vlastné starosti. Deň má dosť svojho trápenia.
14 al. národy, tak a vo v. 32
15 dosl. dlhy; Dlh voči Bohu sa v Novej zmluve vzťahuje na hriechy a previnenia.
16 dosl. našim dlžníkom
17 al. skúšky
18 al. toho Zlého
19 al. previnenia; gr.: chybné kroky; tak aj vo v. 15
20 dosl. ničia si totiž tváre
21 dosl. Jednoduché, úprimné, čisté; v prenesenom zmysle: zdravé; Tiež môže ísť o hebrejský idióm, ktorý hovorí o štedrosti.
22 al. zlé; Tiež môže ísť o hebrejský idióm, ktorý hovorí o lakomstve.
23 al. bohatstvu, majetku
24 al. dušu
25 al. k dĺžke svojho života
26 al. národy