12345678910111213141516171819202122232425262728
1 V tom čase počul tetrarcha Herodes správu o Ježišovi 2 a povedal svojim služobníkom: To je Ján Krstiteľ! Vstal z mŕtvych, a preto v ňom pôsobia zázračné sily. 3 Herodes totiž Jána zatkol, spútal a dal ho do väzenia kvôli Herodiade, manželke svojho brata Filipa, 4 lebo Ján mu hovoril: Nesmieš ju mať! 5 A chcel ho zabiť, ale bál sa ľudí57, lebo ho mali za proroka. 6 Keď však slávili Herodesove narodeniny, tancovala dcéra Herodiady uprostred hostí a zapáčila sa Herodesovi, 7 a preto jej s prísahou sľúbil dať, čo si len zažiada. 8 A ona, navedená svojou matkou, povedala: Daj mi tu na podnose hlavu Jána Krstiteľa! 9 Kráľ sa zarmútil, no pre prísahy a kvôli spoluhodovníkom prikázal, aby jej ju dali. 10 A poslal kata a dal Jána vo väzení sťať. 11 Jeho hlavu priniesli na podnose, dali dievčaťu a ono ju zanieslo svojej matke. 12 Jeho učeníci prišli, vzali jeho telo a pochovali ho. Potom odišli a oznámili to Ježišovi. 13 Keď to Ježiš počul, odišiel odtiaľ na lodi do ústrania na pusté miesto. Davy sa to dopočuli a išli za ním pešo z miest. 14 Keď Ježiš vystúpil z lode, uvidel veľký dav; zľutoval sa nad nimi a uzdravil ich chorých. 15 Keď nastal večer, pristúpili k nemu jeho učeníci a povedali: Toto miesto je pusté a čas už pokročil. Rozpusť davy, aby si šli do dedín nakúpiť jedlo. 16 Ježiš im však povedal: Netreba im odchádzať, vy im dajte jesť! 17 Povedali mu: Máme tu iba päť chlebov a dve ryby. 18 On však povedal: Prineste mi ich sem! 19 A prikázal davom, aby si posadali do trávy. Vzal tých päť chlebov a dve ryby, vzhliadol k nebu, požehnal ich, lámal chleby a dával učeníkom a učeníci davom. 20 Všetci jedli a nasýtili sa. A nazbierali dvanásť plných košov úlomkov, ktoré zvýšili. 21 A tých, ktorí jedli, bolo asi päťtisíc mužov, okrem žien a detí. 22 A Ježiš hneď prinútil svojich učeníkov, aby nastúpili na loď a predišli ho na druhú stranu, kým nerozpustí davy. 23 Rozpustil davy a vyšiel na vrch, aby sa tam v ústraní modlil. Keď nastal večer, bol tam sám. 24 A loď už bola uprostred mora, zmietaná vlnami, bol totiž protivietor. 25 Počas štvrtej nočnej stráže k nim prišiel Ježiš a kráčal po mori. 26 Keď učeníci videli, ako kráča po mori, zľakli sa a vraveli, že je to prízrak, a vykríkli od strachu. 27 Ale Ježiš sa im hneď prihovoril: Vzmužte sa! Ja som to, nebojte sa! 28 Peter mu odpovedal: Pane, ak si to ty, prikáž mi, aby som k tebe prišiel po vode. 29 A on povedal: Poď! Peter vystúpil z lode, kráčal po vode a prišiel k Ježišovi. 30 Keď však hľadel na silný vietor, bál sa, začal sa topiť a vykríkol: Pane, zachráň ma! 31 A Ježiš hneď vystrel ruku, zachytil ho a povedal mu: Maloverný, prečo si pochyboval? 32 Keď vyšli na loď, vietor utíchol. 33 A tí, ktorí boli na lodi, pristúpili, klaňali sa mu a hovorili: Naozaj si Boží Syn! 34 Keď sa preplavili, prišli na územie Genezareta. 35 Keď ho miestni muži poznali, rozposlali poslov po celom tom okolí, podonášali mu všetkých chorých 36 a prosili ho, aby sa mohli dotknúť aspoň lemu jeho plášťa; a ktorí sa dotkli, ozdraveli.
57 dosl. davu