123456789101112131415161718192021222324
1 A stalo sa, že počas šabatu išiel do domu ktoréhosi z farizejských hodnostárov, aby jedol chlieb a oni ho pozorovali. 2 A hľa, bol pred ním akýsi človek, chorý na vodnatieľku. 3 Ježiš na to povedal znalcom Zákona a farizejom: Smie sa počas šabatu uzdravovať? 4 Ale oni mlčali. A tak ho chytil, uzdravil ho a prepustil. 5 A im povedal86: Ak niekomu z vás padne do studne osol alebo vôl, nevytiahne ho hneď v deň šabatu? 6 A nemohli mu na to odpovedať. 7 Keď zbadal, že si vyberajú predné miesta, povedal pozvaným podobenstvo: 8 Keby ťa niekto pozval na svadbu, nesadaj si na predné miesto, aby snáď nepozval aj niekoho váženejšieho ako ty, 9 a neprišiel váš hostiteľ87 a povedal ti: Uvoľni mu miesto! A vtedy by si s hanbou odišiel na posledné miesto. 10 Ale keď ťa pozvú, choď a sadni si na posledné miesto, aby, keď príde ten, kto ťa pozval, povedal ti: Priateľ môj, sadni si vyššie! Vtedy budeš poctený pred všetkými spolustolovníkmi. 11 Lebo každý, kto sa povyšuje, bude ponížený, a kto sa ponižuje, bude povýšený. 12 A tomu, kto ho pozval, povedal: Keď robíš obed alebo večeru, nevolaj si priateľov, bratov, príbuzných ani bohatých susedov, aby sa nestalo, že ťa aj oni pozvú, a mal by si odplatu. 13 Ale keď robíš hostinu, zavolaj chudobných, mrzákov, chromých a slepých, 14 a budeš požehnaný88, lebo sa ti nemajú čím odplatiť, ale bude ti odplatené pri vzkriesení spravodlivých. 15 Keď to počul jeden zo spolustolujúcich, povedal mu: Požehnaný, kto bude jesť chlieb v Božom kráľovstve! 16 On mu však povedal: Jeden človek usporiadal veľkú večeru a pozval mnohých. 17 A v čas89 večere poslal svojho sluhu, aby povedal pozvaným: Poďte, už je všetko pripravené. 18 No všetci sa rad radom začali vyhovárať: Prvý mu povedal: Kúpil som pole a musím si ho ísť obzrieť. Prosím ťa, ospravedlň ma! 19 Druhý povedal: Kúpil som päť párov volov a idem ich vyskúšať. Prosím ťa, ospravedlň ma! 20 A ďalší povedal: Oženil som sa, a preto nemôžem prísť. 21 Sluha sa vrátil a oznámil to svojmu pánovi. Vtedy sa pán domu rozhneval a povedal svojmu sluhovi: Vyjdi rýchlo do ulíc a uličiek mesta a priveď sem chudobných, mrzákov, chromých a slepých! 22 A sluha povedal: Pane, stalo sa, ako si prikázal, a ešte je miesto. 23 Pán povedal sluhovi: Vyjdi na cesty a k ohradám a prinúť ľudí prísť, aby sa moj dom naplnil! 24 Lebo hovorím vám, že nikto z tých mužov, ktorí boli pozvaní, neokúsi moju večeru. 25 Išli s ním početné davy a on sa obrátil a povedal im: 26 Ak niekto prichádza ku mne a nemá v nenávisti svojho otca i matku, manželku i deti, bratov i sestry, ba aj vlastný život90, nemôže byť mojím učeníkom. 27 A kto nenesie svoj kríž a nejde za mnou, nemôže byť mojím učeníkom. 28 Lebo kto z vás, keď chce postaviť vežu, si najprv nesadne a nespočíta náklady, či má na jej dokončenie? 29 Aby snáď, keby položil základ a nemohol stavbu dokončiť, nezačali sa mu vysmievať všetci, ktorí by to videli, 30 a hovoriť: Tento človek začal stavať a nemohol dokončiť. 31 Alebo ktorý kráľ si cestou do boja proti inému kráľovi najprv nesadne a neporadí sa, či je schopný s desiatimi tisícami čeliť tomu, ktorý naňho ide s dvadsiatimi tisícami? 32 Lebo ak nie, vtedy, keď bude ešte ďaleko, pošle k nemu poslov a bude žiadať o podmienky mieru. 33 Tak teda nikto z vás, kto sa nezriekne všetkého, čo má, nemôže byť mojím učeníkom. 34 Soľ je dobrá, ak však soľ stratí chuť, čím bude ochutená? 35 Nehodí sa ani do zeme, ani do hnoja, ale ju vyhodia. Kto má uši, aby počul, nech počuje!
86 dosl. odpovedal
87 dosl. ten, kto pozval teba i jeho
88 al. šťastný, tak aj v nasl. verši
89 dosl. hodinu
90 al. vlastnú dušu