123456789101112131415161718192021
1 Potom sa Ježiš znova ukázal učeníkom pri Tiberiadskom mori86. Stalo sa to takto: 2 Boli tam spolu Šimon Peter, Tomáš, zvaný Didymus, Natanael z Kány Galilejskej, Zebedejovi synovia a ďalší dvaja z jeho učeníkov. 3 Šimon Peter im povedal: Idem loviť ryby. Povedali mu: Aj my pôjdeme s tebou. Hneď teda odišli a nastúpili do člna, no tej noci nič nechytili. 4 Keď už bolo skoro ráno, Ježiš stál na brehu, učeníci však nevedeli, že je to on. 5 Vtedy im Ježiš povedal: Deti, nemáte niečo na jedenie? Oni mu odpovedali: Nie. 6 On im však povedal: Hoďte sieť na pravú stranu člna a nájdete. Hodili ju teda a už ju nevládali vytiahnuť pre veľké množstvo rýb. 7 Vtedy učeník, ktorého Ježiš miloval, povedal Petrovi: To je Pán! Keď Šimon Peter počul, že je to Pán, prehodil si plášť, lebo bol vyzlečený, a vrhol sa do mora. 8 Ostatní učeníci prišli na člne, lebo neboli ďaleko od brehu, asi len dvesto lakťov, a ťahali sieť s rybami. 9 Keď vyšli na breh, uvideli rozložený oheň a na ňom položenú rybu a chlieb. 10 Ježiš im povedal: Prineste z rýb, ktoré ste práve ulovili. 11 Šimon Peter vstúpil do člna a vytiahol na breh sieť plnú veľkých rýb, bolo ich sto päťdesiattri. Aj keď ich bolo tak veľa, sieť sa neroztrhla. 12 Ježiš im povedal: Poďte, naraňajkujte sa! Nikto z učeníkov sa ho však neodvážil opýtať, kto je, lebo vedeli, že je to Pán. 13 Ježiš pristúpil, vzal chlieb a dával im ho, podobne aj rybu. 14 Toto bolo tretíkrát, čo sa Ježiš ukázal svojim učeníkom po tom, ako vstal z mŕtvych. 15 Keď sa naraňajkovali, Ježiš povedal Šimonovi Petrovi: Šimon, syn Jonáša, miluješ ma, viac ako títo? A on mu povedal: Áno, Pane, ty vieš, že ťa mám rád. Ježiš mu povedal: Pas moje baránky! 16 Povedal mu zase druhýkrát: Šimon, syn Jonáša, miluješ ma? On mu povedal: Áno, Pane, ty vieš, že ťa mám rád. Ježiš mu povedal: Staraj sa o moje ovce! 17 Povedal mu tretíkrát: Šimon, syn Jonáša, máš ma rád? Peter sa zarmútil, že sa ho Ježiš tretíkrát spýtal, či ho má rád, a povedal mu: Pane, ty vieš všetko, ty vieš, že ťa mám rád. A Ježiš mu povedal: Pas moje ovce! 18 Veru, veru, hovorím ti, keď si bol mladší, opasával si sa sám a chodieval si, kam si chcel; keď však zostarneš, vystrieš svoje ruky, iný ťa opáše a povedie, kam nechceš. 19 A to povedal, aby naznačil, akou smrťou oslávi Boha. Po týchto slovách mu povedal: Nasleduj ma! 20 Keď sa Peter obrátil, videl, že ich nasleduje učeník, ktorého Ježiš miloval a ktorý sa pri večeri naklonil k jeho hrudi a povedal: Pane, kto je ten, čo ťa zradí? 21 Keď ho Peter zbadal, povedal Ježišovi: A čo tento, Pane? 22 Ježiš mu povedal: Ak ho chcem ponechať, dokiaľ neprídem, čo ťa do toho? Ty ma nasleduj! 23 A tak sa medzi bratmi šírili reči, že ten učeník nezomrie. Ale Ježiš mu nepovedal, že nezomrie, ale: Ak ho chcem ponechať, dokiaľ neprídem, čo ťa do toho! 24 To je ten učeník, ktorý svedčí o týchto veciach a ktorý ich zapísal. A vieme, že jeho svedectvo je pravdivé. 25 Je však ešte veľa iných vecí, ktoré urobil Ježiš. Keby to všetko malo byť dopodrobna zapísané, domnievam sa, že ani na celom svete by nebolo dosť miesta na knihy, ktoré by boli napísané. Amen.
86 t. j. Galilejskom mori