123456789101112131415161718192021
1 Toto som vám povedal, aby ste sa nepohoršili67. 2 Vylúčia vás zo synagóg; ba prichádza hodina, keď sa každý, kto vás zabije, bude domnievať, že tým slúži Bohu. 3 A to vám urobia preto, lebo nepoznali Otca ani mňa. 4 Ale toto som vám povedal, aby ste si, keď príde tá hodina, spomenuli, že som vám to hovoril. No nehovoril som vám to od začiatku, lebo som bol s vami. 5 Teraz odchádzam k tomu, ktorý ma poslal, a nikto z vás sa ma nepýta: Kam ideš? 6 Ale preto, že som vám povedal tieto veci, vaše srdcia naplnil smútok. 7 Ja vám však hovorím pravdu – prospeje vám, ak odídem. Ak totiž neodídem, nepríde k vám Obhajca, ale ak odídem, pošlem ho k vám. 8 Keď on príde, bude usvedčovať svet ohľadom hriechu, spravodlivosti a súdu68: 9 ohľadom hriechu – že neveria vo mňa; 10 ohľadom spravodlivosti – že odchádzam k svojmu Otcovi a už ma neuvidíte; 11 ohľadom súdu – že vládca tohto sveta je už odsúdený. 12 Mám vám ešte veľa čo povedať, ale teraz by ste to nezniesli. 13 Keď príde on, Duch pravdy, vovedie vás do celej69 pravdy, lebo nebude hovoriť sám od seba, ale bude hovoriť to, čo počul, a oznámi vám to, čo prichádza. 14 On oslávi mňa, lebo z môjho vezme a vám to oznámi. 15 Všetko, čo má Otec, je moje, preto som povedal: Z môjho vezme a vám to oznámi. 16 Už len chvíľku a neuvidíte ma a po chvíľke ma znovu uvidíte, lebo odchádzam k Otcovi. 17 Vtedy si hovorili niektorí z jeho učeníkov medzi sebou: Čo tým myslel, keď povedal: Už len chvíľku a neuvidíte ma a po chvíľke ma znovu uvidíte a odchádzam k Otcovi? 18 Pýtali sa: Čo znamená tá chvíľka, o ktorej hovoril? Nevieme, o čom hovorí! 19 Vtedy Ježiš spoznal, že sa ho chcú opýtať a povedal im: Preto sa medzi sebou dohadujete, že som povedal: Už len chvíľku a neuvidíte ma a po chvíľke ma znovu uvidíte? 20 Veru, veru, hovorím vám: vy bude plakať a nariekať, ale svet sa bude radovať. A vy budete smútiť, ale váš smútok sa zmení na radosť. 21 Keď žena rodí, má bolesti70, lebo prišla jej hodina. Keď sa však dieťatko narodí, už si viac nepamätá utrpenie pre radosť z toho, že sa na svet narodil človek. 22 Aj vy teraz síce prežívate smútok, znovu vás však uvidím a vaše srdcia sa budú radovať a vašu radosť vám nikto nevezme. 23 V ten deň sa ma na nič nebudete pýtať71. Veru, veru, hovorím vám: o čokoľvek by ste prosili Otca v mojom mene, dá vám. 24 Doteraz ste o nič neprosili v mojom mene. Proste a dostanete, aby vaša radosť bola úplná! 25 Toto som vám hovoril v podobenstvách. Prichádza hodina, keď vám už nebudem hovoriť v podobenstvách, ale budem vám o Otcovi rozprávať otvorene. 26 V ten deň budete prosiť v mojom mene a nehovorím vám, že ja budem prosiť Otca za vás, 27 veď sám Otec vás miluje, pretože vy ste milovali mňa a uverili ste, že ja som prišiel od Boha. 28 Vyšiel som od Otca a prišiel som na svet; znovu opúšťam svet a idem k Otcovi. 29 Jeho učeníci mu povedali: Hľa, teraz hovoríš otvorene a nepovedal si žiadne podobenstvo. 30 Teraz vieme, že vieš všetko a nepotrebuješ, aby sa ťa niekto pýtal. Pre toto veríme, že si vyšiel od Boha. 31 Ježiš im odpovedal: Teraz veríte? 32 Hľa, prichádza hodina a už prišla, keď sa všetci rozpŕchnete do svojich domov72 a mňa necháte samého; no ja nie som sám, pretože je so mnou Otec. 33 Toto som vám povedal, aby ste mali vo mne pokoj. Na svete budete mať súženie, ale buďte odvážni – ja som premohol svet.
67 al. neodpadli, nepadli do hriechu, nezlyhali
68 al~. bude dokazovať svetu, že sa mýli ohľadom hriechu, spravodlivosti a súdu
69 al. každej
70 gr. lypé; t. j. smútok, trápenie, bolesti; vyskytuje sa vo v. 6, 20, 21 a 22
71 al. nebudete ma o nič prosiť
72 al. po svojich cestách; za svojimi vecami, záležitosťami