123456789101112131415161718192021
1 Pred sviatkom Pesach Ježiš vedel, že prišla jeho hodina, aby odišiel z tohto sveta k Otcovi; miloval svojich, ktorí boli vo svete, miloval ich až do konca. 2 Počas večere diabol vložil do srdca Judáša, syna Šimona Iškariotského, aby ho zradil; 3 Ježiš vedel, že mu dal Otec do rúk všetko a že vyšiel od Boha a odchádza k Bohu. 4 Vstal od stola, vyzliekol si plášť, vzal zásteru a opásal sa. 5 Potom nalial vodu do umývadla a začal umývať učeníkom nohy a utierať ich zásterou, ktorou bol opásaný. 6 Keď prišiel k Šimonovi Petrovi, ten mu povedal: Pane, ty mi chceš umývať nohy?! 7 Ježiš mu odpovedal: Ty teraz nerozumieš tomu, čo ja robím, ale potom pochopíš. 8 Peter mu povedal: Nikdy56 mi nebudeš umývať nohy! Ježiš mu odpovedal: Ak ťa neumyjem, nemáš so mnou podiel. 9 Peter mu povedal: Pane, tak nielen moje nohy, ale aj ruky a hlavu! 10 Ježiš mu povedal: Kto sa okúpal, nepotrebuje sa umyť, iba nohy, lebo je celý čistý. Aj vy ste čistí, ale nie všetci. 11 Vedel totiž, kto ho zradí, preto povedal: Nie všetci ste čistí. 12 Keď im doumýval nohy, obliekol si plášť, znovu si sadol k stolu a povedal im: Rozumiete, čo som vám urobil? 13 Vy ma voláte Učiteľom a Pánom a dobre hovoríte, lebo ním som. 14 Ak som vám teda umyl nohy ja, váš Pán a Učiteľ, aj vy ste povinní umývať nohy jeden druhému. 15 Dal som vám totiž príklad, aby ste aj vy robili tak, ako som ja urobil vám. 16 Veru, veru, hovorím vám: Otrok nie je väčší ako jeho pán, ani posol ako ten, kto ho poslal. 17 Ak to viete, ste požehnaní, keď to budete robiť. 18 Nehovorím o vás všetkých; ja viem, ktorých som si vybral, má sa však naplniť Písmo: Ten, kto so mnou je chlieb, zdvihol proti mne svoju pätu. 19 Hovorím to už teraz, skôr než sa to stane, aby ste, keď sa to stane, verili, že ja som57. 20 Veru, veru, hovorím vám: Ten, kto prijíma toho, koho pošlem, mňa prijíma a kto prijíma mňa, prijíma toho, ktorý ma poslal. 21 Keď to Ježiš povedal, rozochvel sa v duchu a vyhlásil58: Veru, veru, hovorím vám: Jeden z vás ma zradí. 22 Nato sa učeníci pozerali jeden na druhého v neistote, o kom to hovorí. 23 Jeden z učeníkov, ktorého Ježiš miloval, spočíval pri stole na Ježišovej hrudi59. 24 Vtedy mu kývol Šimon Peter, nech sa opýta, o kom to hovoril. 25 A on sa naklonil k Ježišovej hrudi a povedal mu: Pane, kto to je? 26 Ježiš odpovedal: Je to ten, ktorému namočím a podám kúsok chleba. A tak namočil kúsok chleba a dal ho Judášovi, synovi Šimona Iškariotského. 27 A po tom súste doňho vošiel Satan. Vtedy mu Ježiš povedal: Čo robíš, urob rýchlo! 28 Nikto zo stolujúcich však nepochopil, prečo mu to povedal. 29 Niektorí sa totiž domnievali, keďže Judáš spravoval mešec s peniazmi, že mu Ježiš hovoril: Nakúp, čo potrebujeme na sviatok!, alebo aby dal niečo chudobným. 30 Keď si Judáš zobral ten kúsok chleba, hneď odišiel. Bola noc. 31 Keď odišiel, Ježiš povedal: Teraz bol oslávený Syn človeka a Boh bol oslávený v ňom. 32 Ak bol Boh oslávený v ňom, Boh ho oslávi sám v sebe a oslávi ho hneď. 33 Dieťatká, som s vami už len na chvíľku. Budete ma hľadať a ako som povedal Židom, teraz hovorím aj vám: Kam idem ja, vy nemôžete prísť. 34 Dávam vám nový príkaz, aby ste sa navzájom milovali. Milujte sa navzájom tak, ako som ja miloval vás. 35 Podľa toho všetci spoznajú, že ste moji učeníci, keď budete mať lásku jeden k druhému. 36 Šimon Peter mu povedal: Pane, kam to ideš? Ježiš mu odpovedal: Kam idem, teraz nemôžeš ísť za mnou, ale neskôr za mnou pôjdeš. 37 Peter mu povedal: Pane, prečo nemôžem ísť teraz za tebou? Položím za teba svoj život60! 38 Ježiš mu odpovedal: Položíš za mňa život? Veru, veru, hovorím ti: Kým kohút zaspieva, trikrát ma zaprieš.
56 dosl. naveky
57 al. ja som to
58 dosl. dosvedčil
59 V antickej kultúre išlo o pozíciu úcty.
60 al. dušu, tak aj v nasl. verši