123456789101112131415161718192021
1 Na tretí deň bola svadba v Káne Galilejskej a bola tam Ježišova matka. 2 Na svadbu bol pozvaný aj Ježiš a jeho učeníci. 3 Keď sa minulo víno, Ježišova matka mu povedala: Nemajú víno. 4 Ježiš jej povedal: Čo ťa do mňa, žena?! Moja hodina ešte neprišla. 5 Jeho matka povedala služobníkom: Urobte všetko, čo vám povie! 6 Bolo tam šesť kamenných nádob na vodu, ktoré slúžili Židom na očisťovanie, každá s objemom dve či tri miery10. 7 Ježiš im povedal: Naplňte tie nádoby vodou! A tak ich naplnili až po okraj. 8 Potom im povedal: Teraz naberte a zaneste starejšiemu a oni zaniesli. 9 Keď starejší ochutnal z tej vody premenenej na víno (nevedel, odkiaľ je, hoci služobníci, ktorí nabrali vodu, vedeli), zavolal ženícha 10 a povedal mu: Každý podáva najprv dobré víno a horšie až potom, keď si svadobčania vypijú. Ty si zachoval dobré víno až doteraz. 11 Toto urobil Ježiš v Káne Galilejskej ako prvé zo znamení a zjavil svoju slávu. A jeho učeníci v neho uverili. 12 Potom zišiel do Kafarnauma spolu s matkou, bratmi a učeníkmi a zostali tam niekoľko dní. 13 Blížil sa židovský sviatok Pesach a Ježiš išiel hore do Jeruzalema. 14 V chráme našiel predavačov dobytka, oviec a holubov a tiež zmenárnikov, ktorí tam sedeli. 15 Urobil si bič z povrazov a všetkých vyhnal z chrámu, spolu s ovcami a dobytkom. Zmenárnikom vysypal mince a poprevracal stoly 16 a predavačom holubov povedal: Odneste ich odtiaľto! Nerobte z domu môjho Otca tržnicu! 17 Vtedy si jeho učeníci spomenuli, že je napísané: Horlivosť pre tvoj dom ma stravuje. 18 Židia mu na to povedali: Akým znamením nám dokážeš, že máš právo robiť tieto veci? 19 Ježiš im odpovedal: Zbúrajte tento chrám a za tri dni ho postavím. 20 Vtedy povedali Židia: Štyridsaťšesť rokov stavali tento chrám a ty ho postavíš za tri dni? 21 On však hovoril o chráme svojho tela. 22 Keď potom vstal z mŕtvych, jeho učeníci si spomenuli, že im to povedal. Vtedy uverili Písmu aj tomu, čo im povedal Ježiš. 23 Keď bol v Jeruzaleme počas sviatku Pesach, mnohí videli znamenia, ktoré robil, a uverili v jeho meno. 24 Sám Ježiš sa im však nezveril, lebo on poznal všetkých 25 a nepotreboval, aby niekto svedčil o človeku, lebo sám vedel, čo je v človeku.
10 1 miera = približne 39 litrov, t.j. 78, resp. 117 litrov