Tento preklad Novej zmluvy je prvým slovenským prekladom Písma, vznikajúcim v prostredí letnično-charizmatického hnutia. Jeho cieľom je pokračovať v duchu významných historických prekladov Biblie, ktoré stáli na počiatku reformačných a prebudeneckých hnutí, ako boli napríklad anglický Preklad kráľa Jakuba (King James Version), nemecký preklad Dr. Martina Luthera či česká Kralická Biblia. Na Slovensku túto úlohu už od polovice 20. storočia napĺňa preklad profesora Roháčka, ktorý sa do dnešných dní teší veľkej popularite. Tomuto prekladu sa doslova podarilo priniesť ducha Kralickej Biblie čitateľom dvadsiateho storočia. Jazyk Roháčkovho prekladu a jeho pravopis nespĺňajú parametre modernej kodifikovanej slovenčiny. Naším cieľom je vytvoriť preklad podobného typu, ktorý vo väčšine prípadov uprednostňuje formálnu ekvivalenciu (tzn. doslovnejší preklad) pred dynamickou ekvivalenciou (tzn. voľnejší preklad). Predlohou pre preklad Novej zmluvy nám bol tzv. Textus receptus, na základe ktorého vznikali všetky vyššie uvedené reformačné preklady. Hotové časti prekladu budú postupne pribúdať na tejto webovej stránke.

Ak sa vám náš preklad zapáči a budete ho chcieť podporiť, môžete tak učiniť niekoľkými spôsobmi:

  1. Modlite sa za práce na preklade.
  2. Posielajte nám kritické pripomienky na sobr@milost.sk.
  3. Podporte náš preklad finančným darom na špeciálny účet Slovenskej tlačovej misie, ktorá tento preklad zastrešuje a financuje. Číslo tohto účtu je: 2921826148/1100.